Rutar a jeho rodopis

 

Někdy v r. 1996 jsem se náhle rozhodl pátrat po historii našeho rodu. Přivedla mne k tomu hlavně myšlenka rozluštění původu, významu a vzniku našeho nezvyklého příjmení (dodnes však pro mne nejasné a neobjasněné).

 

Vytvořit svoji vlastní větev, počínajíc mými prarodiči, problém nebyl. Ten nastal, když jsem se začal zajímat o sourozence mého dědy. Můj otec toho příliš nevěděl, neboť sourozenci dědy se po brzkém úmrtí svých rodičů již v mládí rozešli a styky mezi sebou přestali udržovat…

 

Přesto jsme z toho mála, jako jsou různé rodinné doklady a vzpomínky otce i tety, dali něco dohromady a vytvořili základní osu. Pak následovalo hledání a návštěvy vzdálených příbuzných. Z jejich informací jsme opět pokročili dále…

 

Po roce pátrání (1997) mi otec zemřel. Myšlenka vytvoření rodokmenu mne už ale chytla tak silně, že jsem se pustil do pátrání sám. Svou práci na rodokmenu chci tak věnovat svým předkům a hlavně svému otci.

 

V první fázi bádání jsem si tedy sestavil rodokmen podložený z dostupných dokladů (rodných-oddacích-úmrtních-domovských a jiných listů , za války povinně vydávaných dokladů o původu tří generací dozadu či ostatních zachovaných dokumentů) z rodinného a příbuzenského archivu, které jsem doplnil dalšími, již ale úředně neověřenými informacemi příbuzenstva.

 

V druhé fázi (1998) jsem si dodal odvahy a jako absolutní laik začal bádat v Zemském archívu v Olomouci. Měl jsem velké štěstí, že mí přímí předkové nekočovali a přebývali stále na šumpersku (Bohdíkov, Komňátka, Raškov ). Výpisky z matrik začínají (končí) letopočtem cca1650, konkrétně tak lze dovodit první ho mého předka do rodiště obce Komňátka se jménem Jan a bytím cca 1615-1675. Na počátku 17.století tak již prokazatelně žilo v této oblasti několik rodin Rutarů.

 

V třetí fázi jsem jednotlivé výpisky začal třídit a skládat do jednotlivých vývojových větví. Nejprve na počítači ještě v T602, později vše předělával do Excelu. Podařilo se mi tak vytvořit nejen svoji přímou větev, ale i větve na ni navazující.

 

V další fázi jsem nesměle začal obvolávat žijící Rutary, které jsem našel v telefonním seznamu. Později mailovat s těmi na internetu. Dospěl jsem k závěru, že v ČR jsou pravděpodobně rozšířeny pouze dva rody Rutarů. Pracovně jim říkám dle původu. Můj rod bohdíkovských Rutarů a rod Rutarů z Osové Bítýšky. Záhy mi to bylo potvrzeno na jednom setkání, kde mi byly předány poznámky k tomuto druhému rodu počínajíc rokem 1730.

 

Díky jednomu ze svých prastrýců po přeslici vlastním i rodokmenem své matky, která pochází z rodu Talandů        

 

V současné době tak vlastním rodové větve těchto rodů:

 

Rod Rutarů ze Šumperska  -Komňátka (Khomet),  Bohdíkov (Merzdorf), Raškov (Niklas) a okolí

                                             -Třeština (Trittschein), Dubicko, Úsov (Aussee) a okolí

Rod Rutarů z Bitýšska -Osová Bítýška, Zlín, Brno, Police n/M, Praha

                                      -Osová Bitýška, Poštovná, Mikulčice, Český Brod               

                                      -Oslavany, Zbýšov, Ostrava, Krnov, Praha

                                      -Pořešín, Kaplice, Klatovy - nezařazená větev         

                                      -Babice u Rosic - nezařazená větev

                                     -Voděrady, Brno - nezařazená větev  

                                     -Freund - nezařazená větev  

                                                  

Rod Talandů -Talandi     

 

I když jste takto zavítali na mé genealogické stránky českých Rutarů, není jejich účelem prezentovat jednotlivé větve rodů v nějakém grafickém souboru či přehledu. Z časových i jiných důvodů nemohu umístit na internetu podrobné informace. Chci ale takto alespoň uvědomit případné zájemce rodu českých Rutarů, že je možné na toto téma se mnou komunikovat, nejlépe prostřednictvím emailu:    rutar@seznam.cz

 

Chtěl bych tak současně poprosit o informace a kontakt na případné pamětníky, zájemce či příbuzné rutarovského  rodu, kteří by mi pomohli svými informacemi rozšířit a doplnit ještě chybějící články historie českých Rutarů, těch tady u nás doma i těch, kteří během doby odešli a nachází se v cizině.

 

Za dobu svého bádání jsem nasbíral spoustu rodových informací, o které se klidně podělím s případnými zájemci, rád s nimi naváži spolupráci a příslušné informace jim zpřístupním.